Aplikované systémy řízení

Systém řízení jakosti ISO EN 9001

Audit report no.0244/90/06/QM/AZ/C, Praha 22.6.2006, systém zaveden od roku 2004.

Systém řízení technologických operací:

ECSS-Q-70-08 (CAT.2) ECSS-Q-70-08 (CAT.3)
ESA PSS-01-738 (CAT.2) ESA PSS-01-738 (CAT.3)
ESA PSS-01-726 ESA PSS-01-728

Jedná se o soubor norem vydaných Evropskou kosmickou agenturou (ESA), které detailně definují technologické postupy výroby a kontroly kvality při realizaci elektronických zařízení určených pro kosmické technologie a projekty. Zvláštní důraz je kladen na proces dokumentace výrobních operací.

Systém OEEZ

Jsme součástí kolektivního systému RETELA určeného pro nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ).

Systém využití odpadů

Jsme součástí kolektivního systému EKO-KOM určeného pro sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.